G-SOFT VN
Phần mềm tính tiền order
Phần mềm quản lý nhà hàng-cafe-karaoke-bida
giúp quán tính tiền nhanh chính xác